Woonstad Rotterdam

Een menselijk merk bouwen

De Rotterdamse woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de zesde van Nederland en verhuurder voor een op de zes Rotterdammers, heeft veel complexe, ingrijpende projecten. Projecten zoals funderingsherstel, grootschalige renovaties, sloop- en nieuwbouw en transformaties. Om deze projecten tot een goed einde te brengen is soepele projectcommunicatie met bewoners en omwonenden essentieel. Tegelijkertijd zijn dit de projecten die bepalend zijn voor het merk Woonstad.

Projectcommunicatie en merkenbouw gaan samen

Het team dat deze complexe projecten onder zijn hoede heeft, Team Wijkverbetering, vroeg mij samen met de Marketing-Communicatieafdeling om de projectcommunicatie van Woonstad Rotterdam te verbeteren en te professionaliseren. 

De oplossing moet structureel zijn, zodat Woonstad op een constant hoog niveau project- en bewonerscommunicatie in kunnen vullen. Geen gemakkelijke taak, aangezien de woningcorporatie circa 60.000 verhuureenheden beheert. We kozen daarom voor twee sporen. Een standaardisatie van het communicatieproces en het uitlichten van goede en leerzame voorbeelden.

Verhalen zijn goud waard

Door de verhalen van de projecten op te halen, werd inzichtelijk wat er aan goud voorhanden is. De basis voor storytelling werd zo gelegd. Het bracht bij de teamleden van Wijkverbetering naar boven dat ook in de communicatie de verhalen van bewoners en andere betrokkenen bij hun werk waardevol zijn. Want in hun dagelijkse werk zijn zij al de verbinders tussen de belangen van bewoners en Woonstad bij het tot een goed einde brengen van complexe projecten. 

 

Contentmarketing was hiervoor de basis. De verhalen in de organisatie, zoals over de gevolgen van funderingsherstel, de verduurzaming van een wijk of het verhaal over het succes van Alliantie Middelpunt, geven meer diepgang aan het werk van Woonstad. Dat draagt onder andere bij aan een menselijker gezicht voor de grootste Rotterdamse corporatie.

Toolbox projectcommunicatie

De werkwijze bij projectcommunicatie heb ik in samenwerking met het Team Wijkverbetering zoveel mogelijk gestandaardiseerd, waardoor effectiever en efficiënter kan worden gewerkt. De stappen voor projectcommunicatie hebben we gekoppeld aan het interne besluitvormingsproces dat een project doorloopt, zodat de belangen van bewoners en omwonenden een plek krijgt in dat proces.

Uiteindelijk heb ik mijn werkwijze vastgelegd in een toolbox projectcommunicatie. Voor het Team Wijkverbetering, en anderen die in projecten werken, is deze te gebruiken om een goede opdrachtgever voor communicatie te zijn. Tegelijkertijd is het voor de medewerkers van Marketing Communicatie een praktische handleiding. Door de aansluiting op de interne processen van Woonstad Rotterdam ontstaat een gezamenlijke taal. De toolbox bevat onder andere templates voor plannen, persona’s, standaard briefings, checklists, een schrijfwijzer en voorbeelden van nieuwsbrieven en offertes van communicatiemiddelen.

Op deze website gebruik ik cookies zodat ik jou de beste ervaring kan bieden. Akkoord?