Projectcommunicatie funderingsherstel

Interim Projectcommunicatie Woonstad Rotterdam

De Rotterdamse woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de zesde van Nederland en verhuurder voor een op de zes Rotterdammers, heeft veel complexe, ingrijpende projecten. Projecten zoals funderingsherstel, grootschalige renovaties, sloop- en nieuwbouw en transformaties. Om deze projecten tot een goed einde te brengen is soepele projectcommunicatie met bewoners en omwonenden essentieel. Tegelijkertijd zijn dit de projecten die bepalend zijn voor het merk Woonstad.

Projectcommunicatie en merkenbouw gaan samen

Het team dat deze complexe projecten onder zijn hoede heeft, Team Wijkverbetering, vroeg mij samen met de Marketing-Communicatieafdeling om de projectcommunicatie van Woonstad Rotterdam te professionaliseren. 

De oplossing moet structureel zijn, zodat Woonstad op een constant hoog niveau project- en bewonerscommunicatie in kan vullen. Geen gemakkelijke taak. De woningcorporatie beheert zo’n 60.000 verhuureenheden.

We kozen daarom voor twee sporen. Een standaardisatie van het communicatieproces en het naar buiten brengen van goede en leerzame voorbeelden. Dat laatste was om intern en extern de juiste toon die past bij de doelen van Woonstad Rotterdam te delen.

We constateerden dat een stevige kwaliteitsimpuls op project- en procescommunicatie nodig was. Arjan werd ingehuurd en was de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft de transitie begeleid naar een hogere kwaliteit. Dat gebeurde door woorden en daden. De kwaliteit nam met sprongen toe. Bovendien wist hij dit te standaardiseren.

Mirjam van Oosterhout – Manager Team Wijkverbetering, Woonstad Rotterdam

Verhalen zijn goud waard

Door de verhalen van de projecten op te halen, werd duidelijk wat er aan goud voorhanden is. Storytelling is een methode die projectcommunicatie snel concreet maakt voor alle doelgroepen. De teamleden van Wijkverbetering zagen dat in de communicatie de verhalen van bewoners en andere betrokkenen bij hun werk waardevol zijn. Het maakte concreet wat Team Wijkverbetering doet: verbinden van de belangen van bewoners en Woonstad bij complexe projecten. 

Dat werk gaat niet altijd over rozen. Woningcorporaties zijn er voor de mensen met de laagste inkomens. Moeilijke beslissingen en projecten, zoals het slopen en nieuw bouwen van een wijk, kunnen leiden tot stevige reacties. Daar heeft Woonstad in de wijk Wielewaal ook mee te maken. Daarom kozen we hier ervoor om een blik achter de schermen te geven en zo te laten zien hoe een woningcorporatie werkt aan de leefbaarheid van onze buurten.

Content-marketing was onze basis. De verhalen in de organisatie, zoals over funderingsherstel, de verduurzaming van een wijk, huisvesting van bijzondere doelgroepen of het succesverhaal van Alliantie Middelpunt, geven meer diepgang aan het werk en merk van Woonstad. De grootste Rotterdamse corporatie kreeg zo een menselijker gezicht.

Toolbox projectcommunicatie

De projectcommunicatie hebben Team Wijkverbetering en ik zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Zo kan effectiever en efficiënter worden gewerkt. De stappen voor projectcommunicatie hebben we gekoppeld aan het interne besluitvormingsproces dat een project doorloopt. We gaven daarmee de belangen van bewoners en omwonenden een plek krijgt in dat proces.

Het resultaat hiervan was de Toolbox Projectcommunicatie. Voor het Team Wijkverbetering, en anderen die in projecten werken, is deze te gebruiken om een goede opdrachtgever voor communicatie te zijn. Tegelijkertijd is het voor de medewerkers van Marketing Communicatie een praktische handleiding. Door de aansluiting op de interne processen van Woonstad Rotterdam ontstaat een gezamenlijke taal. De Toolbox bevat onder andere templates voor plannen, persona’s, briefings, checklists, een schrijfwijzer en voorbeelden van nieuwsbrieven en offertes van communicatiemiddelen.

Stippels AHMC
Op deze website gebruik ik cookies zodat ik jou de beste ervaring kan bieden. Akkoord?