Tekstschrijven voor web en print

The Terraced Tower, Prestigieus Tekstwerk

Een van de meest toonaangevende vastgoedprojecten in Rotterdam op dit moment is The Terraced Tower. Aan de Boompjes, langs de Nieuwe Waterweg wordt een oud kantoorgebouw getransformeerd in een prestigieus woongebouw. Het concept voor het gebouw is ‘the art of living’. MASC vroeg mij namens Provast om als tekstschrijver dit concept het leven hier te verbeelden in verleidelijke en heldere woorden voor de website en brochure.

Een dagje doelgroep

Voor mij zitten er altijd twee hele leuke en dankbare aspecten aan dit soort opdrachten. Het vraagt ten eerste om het concept tot leven te laten komen. Daar werd mij hier veel vrijheid in gegeven en ik kon mijn creativiteit erin kwijt. Daardoor kon ik de juiste tone of voice voor het concept zelf benoemen en hand in hand laten gaan met de beelden die al voorhanden waren. Mijn kennis van Rotterdam kon ik inbrengen om de interessante plekken, winkels en voorzieningen voor de doelgroep van het project in de tekst te verwerken. 

Het gebouw is voor een doelgroep waar ik zelf niet toe behoor, wat maakt dat ik mij goed moet inleven. Daar komt mijn leergierigheid goed van pas. De opdracht is te kort om gesprekken te voeren met de doelgroep. Via een online tocht langs de merken, plekken en belevingen die voor de beoogde bewoners van The Terraced Tower aantrekkelijk zijn, schets ik toch een beeld van een dag in een van de appartementen.

Technische input in sfeer vertalen

De tweede reden dat dit opdrachten zijn die bij mij passen is dat veel technische input moet worden vertaald in sferen. De diversiteit aan typen appartementen in The Terraced Tower is groot. Dat ontving ik in de vorm van vele plattegronden. Aan mij de schone taak dat zo helder te omschrijven, dat het voor de lezer makkelijk is te verbeelden hoe het leven er in de toren uit zal zien. Kijk je ‘s ochtends uit over de Nieuwe Waterweg met de schittering van de opkomende zon? Of is het ‘s avonds het avondrood boven de Scheepmakershaven?

Je weet dat het geheel is ontworpen met bepaalde sferen in gedachten, maar dat in de loop van de uitwerking de nadruk op de technische realisatie is komen te liggen. Het oorspronkelijke weer naar boven halen, onder andere door een interview met de architect, is altijd dankbaar. Daardoor kan ik de kern van een project verwoorden, waarmee ik weer dat ontgin waarom mensen met het project starten. Het is een goed recept voor enthousiasme bij de betrokkenen bij het project.

Daarmee is het weer makkelijk haakjes te vinden om de doelgroep te raken. De markt is dan wel gunstig, de geïnteresseerden stonden ervoor in de rij.

Stippels AHMC
Op deze website gebruik ik cookies zodat ik jou de beste ervaring kan bieden. Akkoord?