Online en offline content vormen de basis voor het succes van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge

Woonstad Rotterdam Energie Challenge

Zij durfden het aan. De energietransitie met beide handen aanpakken en ervaringen opdoen in bewoonde huizen. Woonstad Rotterdam schreef in 2019 de Energie Challenge uit. Een oproep aan aannemers, installateurs, ingenieurs en andere partijen die huizen energieneutraal kunnen maken. Bijna 100 woningen wees Woonstad Rotterdam aan om te laten aanpakken terwijl de huurders er nog in wonen. Een test die de technische kant van de energietransitie hand in hand laat gaan met de sociale opgave. Het werden 37 hoogwaardige inschrijvingen en een prijsuitreiking waarvoor een wachtlijst was ontstaan. De basis voor deze succesvolle prijsvraag waren online en offline content-marketing.

Het uitschrijven van zo’n innovatieve prijsvraag was nog niet eerder gedaan bij Woonstad Rotterdam. Dat maakt het lef dat ze hebben getoond nog groter. En ook het belang om het zorgvuldig te doen. Want bijna honderd huishoudens mee laten werken aan een live experiment vraagt een gedegen optreden. Vandaar dat we van het begin af aan besloten om de bewoners deelgenoot te laten zijn van de Energie Challenge. Na kwalitatief onderzoek naar hun beleving rondom duurzaamheid, hun taalgebruik (‘milieu’ en ‘klimaat’ i.p.v. ‘duurzaamheid’) en hun verwachtingen ten opzichte van testopstellingen, stelden we een bewonersjury in. Zij zouden samen met de vakjury besluiten welke partijen hun aanpak voor de energietransitie zouden mogen testen. De bewonersjury had ook vooral de taak om te beoordelen of de inzenders het sociale aspect van de energietransitie goed hadden ingebed in hun voorstel. En tijdens de uitvoering van de testopstellingen is het ook aan de bewoners om mee te beslissen over wat wel en niet succesvol is.

Dagvoorzitter Marijke Roskam in gesprek met keynote speaker Jelmer Mommers
Dagvoorzitter Marijke Roskam met keynote speaker Jelmer Mommers

Een campagne op basis van inhoud

De vraag van Woonstad Rotterdam was nog nooit eerder aan de markt gesteld. Technische challenges waren er voldoende. Sociale challenges nagenoeg niet. In de marketing kozen we voor een op inhoud en nieuwsgierigheid gebaseerde campagne. Door uit te gaan van content marketing konden we vele aspecten die bij zo’n verandering als de energietransitie hoort, vrij onderzoeken. Woonstad Rotterdam is nieuwsgierig naar nieuwe oplossingen. Allerhande vragen die daarbij horen kunnen dan via content marketing worden gesteld. En het was een ideale manier om een breed publiek te binden aan dit onderwerp. Wat later in het evenement nog meer handen en voeten kreeg.

Zo gingen onder andere specialisten van de Rotterdamse corporatie op bezoek bij partijen als de Green Village en het Havenbedrijf Rotterdam. Daarmee konden ervaringen worden gedeeld en konden beide partijen over hun eigen hek kijken bij de buren.

Ook de PR kreeg steeds meer tractie in de loop van het traject. Zeker toen bleek dat er 37 hoogwaardige inzendingen waren binnengekomen. De jury had daarmee een flinke kluif te verwerken. Daarmee werd het onderwerp steeds concreter.

Een wachtlijst voor de prijsuitreiking

De maximaal vijf partijen die met hun voorstel aan de slag mochten gaan werden op 12 december bekend gemaakt. De prijsuitreiking hadden we opgezet als een middag waar we alle kanten van de energietransitie inhoudelijk bespraken. We wisten niet alle antwoorden. Het enige dat we zeker wisten is dat de energietransitie alleen kan slagen door de handen van vele partijen ineen te slaan. Dus besteedden we aandacht aan onderwerpen als energiearmoede, de invloed van de buitenruimte en mobiliteit op duurzaam gedrag, de begeleiding van bewoners in de omslag naar energieneutraal wonen en hoe gewenst duurzaam gedrag kan worden gestimuleerd.

De aangeboden sessies, keynote speaker Jelmer Mommers, dagvoorzitter Marijke Roskam. Het waren bij elkaar allemaal redenen voor een wachtlijst voor het evenement met 200 deelnemers. Op de dag zelf werd er nog gebeld of mensen nog konden aansluiten. Woonstad Rotterdam zette zichzelf hiermee op de kaart als een innovatieve, uitnodigende en nieuwsgierige corporatie. Samen met hun bewoners maken zij echt werk van de energietransitie. Zoals het hoort in Rotterdam.

Alle foto’s bij dit item zijn van de hand van Nicoline Rodenburg.

Stippels AHMC
Op deze website gebruik ik cookies zodat ik jou de beste ervaring kan bieden. Akkoord?